Eiro ieviešanas aspekti grāmatvedībā

Jau no šodienas ir jāsāk ievērot atsevišķus nosacījumus grāmatvedības kārtošanā attiecībā uz eiro ieviešanu. Piedāvājam nelielu ieskatu eiro ieviešanas kalendārā:

Paralēlās atspoguļošanas periods (1.oktobris-31.decembris, 2013):

 • Rēķinos un pavadzīmēs, kas izrakstītas fiziskām personām, gala summa jānorāda latos un eiro.
 • Cenas veikalos jānorāda latos un eiro.
 • Kases čekā gala summa jānorāda latos un eiro.
 • Bankās pieejami eiro sākuma komplekti.

Eiro ieviešanas diena (1.janvāris, 2014):

 • Oficiālos valūtas kursus publicēs Eiropas Centrālā banka.
 • Līgumus nav nepieciešams pārslēgt, tie turpina darboties, līguma summu pārrēķinot pēc oficiālā maiņas kursa.

Vienlaicīgās apgrozības periods (1-14.janvāris, 2014):

 • Norēķināties skaidrā naudā iespējams gan eiro, gan latos, taču atlikums tiks izdots eiro.

Paralēlās atspoguļošanas periods (1.janvāris-30.jūnijs, 2014):

 • Viss pretēji 2013.gada paralēlās atspoguļošanas periodam – tagad pamatvalūta būs eiro, papildus jānorāda summa latos.

Grāmatvedības uzskaite un atskaites (līdz 30.aprīlim, 2014):

 • Visi grāmatvedības atlikumi uz 1.janvāri tiks pārrēķināti eiro.
 • Visas 2013.gada atskaites tiks aprēķinātas un iesniegtas latos. Ja nodoklis par šīm atskaitēm tiks maksāts 2014.gadā – maksājums būs eiro.
 • Gada pārskats par 2013.gadu tiks sagatavots latos.