Grāmatveža un uzņēmuma valdes atbildība, parakstot gada pārskatu

Tuvojoties gada nobeigumam, meklējam atbildes, kā nodalīsies sabiedrības valdes un grāmatveža pienākumi un atbildība, parakstot gada pārskatu atbilstoši jaunajam “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam”. Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija saviem biedriem piedāvā semināru par starptautiski atzītu standartu Nr.4410 “Informācijas apkopošanas uzdevumi”, kurā noteikts, ka grāmatveža pienākums ir palīdzēt valdei sagatavot gada pārskatu, izmantojot savas zināšanas grāmatvedības un finanšu jomā. Tātad uzņēmējs dara, grāmatvedis palīdz!