Mikrouzņēmumu nodokļu režīma izvērtējums: 5% likme + sociālās iemaksas, jeb 15% likme

Kamēr valdība lemj, mēs rēķinam un prognozējam, kurš no iespējamiem variantiem būs izdevīgāks uzņēmējiem – 5% mikrouzņēmumu nodoklis ar obligātajām sociālajām iemaksām, jeb 15% mikrouzņēmumu nodoklis.

Veicot vienkāršotu aprēķinu ar mainīgajiem lielumiem – apgrozījums, darbinieku skaits un vidējā mēnešalga, nonākam pie rezultāta, ka 35000 EUR apgrozījums ir slieksnis, kad nodokļu izdevumu pieaugums pret 2016. gada rādītājiem abos scenārijos ir vienāds.

Ieguvēji no obligātajām sociālajām iemaksām būs tie uzņēmumi, kuru apgrozījums pārsniegs 35000 EUR. Savukārt ieguvēji no 15% mikrouzņēmuma nodokļa likmes būs uzņēmumi, kuru apgrozījums būs līdz 35000 EUR. Protams, analizējot katru konkrēto situāciju, jāņem vērā darbinieku skaits un citi apstākļi, kas šos rezultātus var būtiski mainīt.

5% mikrouzņēmumu nodoklis + obligātās sociālās iemaksas 15% mikrouzņēmumu nodoklis

apgrozījums 5000 EUR

darbinieku skaits 1

vidējā mēnešalga neto 300 EUR

apgrozījums 20000 EUR

darbinieku skaits 2

vidējā mēnešalga neto 600 EUR

apgrozījums 35000 EUR

darbinieku skaits 3

vidējā mēnešalga neto 720 EUR

apgrozījums 35000 EUR

darbinieku skaits 3

vidējā mēnešalga neto 720 EUR

apgrozījums 70000 EUR

darbinieku skaits 5

vidējā mēnešalga neto 720 EUR

apgrozījums 100000 EUR

darbinieku skaits 5

vidējā mēnešalga neto 720 EUR

Paskatāmies arī otru aspektu – sociālo nodrošinājumu, proti, vai ar 15% mikrouzņēmuma nodokļa ieviešanu tiek īstenots mērķis katram darbiniekam nodrošināt sociālās iemaksas vismaz minimālās algas apmērā? Mūsu apskatītajos piemēros, šāds sociālais nodrošinājums tiek īstenots tikai sasniedzot 74000 EUR apgrozījumu.