Solis pretī digitalizētai grāmatvedībai

2017.gada nogalē SIA “RB Kantoris” uzsāka automatizētas grāmatvedības ieviešanu. Sadarbībā ar AS “Fitek” vairākiem klientiem jau ir ieviesta ienākošo rēķinu digitalizācija, kas ir ieviesusi sekojošus pirmdokumentu apstrādes soļus:
1. Klients nosūta saņemtos piegādātāju rēķinus digitalizācijas uzņēmumam.
2. Digitalizācijas uzņēmums tos apstrādā, nolasot galvenos rēķina datu laukus – piegādātāja nosaukumu, rēķina datumu un numuru, rēķina summu.
3. Dokuments tiek ievietots interneta pārlūkā pieejamā datubāzē fitekin.fitek.com, kur tas ir pieejams gan grāmatvedim, gan klientam.
4. Pēc rēķina apstiprināšanas, rēķina grāmatojums tiek automātiski nosūtīts uz grāmatvedības programmu.

Šo sistēmu esam ieviesuši balstoties uz likuma “Par grāmatvedību” 10.panta noteikumiem, kuru grozījumi stājās spēkā 06.12.2017, kas ļauj grāmatvedības dokumentus (gada pārskatus, inventarizācijas sarakstus, grāmatvedības reģistrus, grāmatvedības organizācijas dokumentus un attaisnojuma dokumentus) pārvērst elektroniskā formā. Šiem elektroniskajiem dokumentiem ir tāds pats juridisks spēks kā oriģinālajam dokumentam.